Net GEO

Geodezja i Kartografia
Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów

O nas

Jesteśmy firmą, pełną pasji oraz zaangażowania.
Nie boimy się podejmowania trudnych zadań.
Nasza kadra składa się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu wykonywanych prac geodezyjnych.

Z chęcią podejmiemy współpracę z innymi firmami.
Mamy doświadczenie w wykonywaniu modernizacji EGIB, map do celów projektowych i podziałów działek pod inwestycje drogowe.
Dysponujemy odpowiednim zapleczem personalnym oraz sprzętem pomiarowym najwyższej jakości. Wykonujemy także zamówienia specjalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Gwarantujemy precyzyjne pomiary, terminowość i rzetelność, a także atrakcyjne ceny.

Zapraszamy do wpółpracy – zespół NetGEO.

Nasze usługi

Wykonująć naszą pracę przez wiele lat zdobyliśmy bogate doświadczenie.
Mieliśmy przyjemność wykonać drobne, indywidualne zlecenia, jak również projekty dla dużych firm i instytucji.

Od 2016 roku świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geodezji i kartografii oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Oferujemy między innymi:

Ustalenia granic działek

Odtworzenie granic nieruchomości w sytuacji, kiedy brak jest źródłowych dokumentów geodezyjnych.

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych konieczna jest w przypadku każdej inwestycji wymagającej decyzji o pozwolenie na budowę.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Tego rodzaju klasyfikację, należącą do jednych z zadań starosty (lub prezydenta miasta), przeprowadza się wyłącznie na gruntach rolnych oraz leśnych.

Podział nieruchomości

Polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia dokumentacji technicznej.

Wytyczenia budynków

Służy między innymi przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym.

Inwentaryzacje powykonawcze

Obejmuje szereg czynności technicznych w geodezji, niezbędnych do stworzenia dokumentów określających usytuowanie poziome i pionowe obiektów budowlanych.

Opinie

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami.

NetGEO Piotr Karaś